Τιμοκατάλογος Αποστολών Εξωτερικού

Ακολουθούν οι χρεώσεις για αποστολές σε υποστηριζόμενες χώρες εξωτερικού ανά ζώνη αποστολής: