Η Αργώ Εκδοτική Διαφημιστική ΜΕΠΕ επιχειρεί μέσω των εκδόσεων της να καταγράψει τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης εμπορικής ναυτιλίας των Ελλήνων, με σκοπό να προβληθεί στο ευρύ κοινό το έργο της ελληνικής ναυτοσύνης. Όπως η ναυτιλία χαράσσει το δρόμο της δημιουργικής συνεργασίας των λαών έτσι και εμείς με τα βιβλία μας δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας με τους αναγνώστες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κατάστημα